top of page
Sacred soul-4.png

LICHTWERK  
& REIKI HEALING

Energy Healing met Universele Energie

Reiki betekent universele energie. Deze energie vanuit de kosmos wordt doorgegeven door middel een Energie Healer via handoplegging, adem/prana, symbolen en krachtvoorwerpen en/of via een behandeling op afstand. De vibratie van de energie kan verschillen, ze hebben allen hun eigen kwaliteiten, kleur, eigenschappen en frequentie. 

De gever fungeert als "doorgeef luik" en de ontvanger "absorbeert" deze energie daar waar het nodig is. Het energetisch lichaam neemt deze energie op waardoor b.v. chakra's maar ook meridianen (energiebanen) krachtiger zullen gaan functioneren. Blokkades kunnen zo op deze manier worden (stap voor stap) opgelost. 

Er zijn vele soorten Reiki (universele ) Energieen, Aarde energieen en Lichtwerk / Energie systemen die ons kunnen helpen bij :

- Lichamelijke klachten

- Innerlijke onrust en verlies van energie

- Emotionele en mentale bokklades

(door problemen en negatieve gebeurtenissen)

- Geen goede doorstroming van de energie

- Neerslachtigheid en depressieve gevoelens

- Onderdrukte emoties zoals verdriet, angst, boosheid en

teleurstelling

- Verwijderen van koorden en banden die ooit zijn ontstaan

maar nu niet meer actueel zijn maar wel energie kosten

- Bindings en hechtingsproblemen 

Lichtwerk en Reiki Energy Healing kan (veel ) verbetering geven doordat de frequentie worden verhoogd in het energie systeem :

- Meer aarden en gronden in dit leven, jezelf thuis voelen hier

  op aarde

- Helpend zijn bij problemen met zelfvertrouwen en energie

- Verbetering kunnen brengen op het gebied van (zelf) liefde

   en vergeving 

- Het los laten van boosheid en verdriet

- Balans in jouw energie systeem brengen (chakra's en aura)

- Je gelukkiger, lichter en vrolijker voelen

- In afstemming leven met je innerlijk weten en (ziels)opdracht

- Helpen bij jouw spirituele en intuïtieve ontwikkeling

- Doorbreken van blokkades en verwerken van traumatische

   ervaringen

- Karmische banden opschonen en zuiveren (b.v. moeder/  

   vader, ook in vorige levens)

- Zelf liefde Activtiatie

Ik werk met de volgende energie systemen :

- Mahatma Lichtwerk - energie vanuit de hoogste bron

- Kristallijn Lichtwerk

- Divine Masculine & Feminine Energy (Gold & Silver reiki)

- Kosmische Stralen ( Blue Ray, Red Ray en Violet Ray)

- Usui Reiki Energy ( Master )

- Earth Reiki (Aarde Reiki )

- Energie van Onvoorwaardelijke Liefde van godin Kuan Yin

- Kundalini Energie & Activatie

- Lighterian Reiki 

bottom of page