top of page

Algemene Voorwaarden 

update september 2021

Algemene Gegevens 

Lifestyle Studio Dordrecht tel: 06 55 – 77 83 86

Buddingh’plein 30 3311 BV Dordrecht

www.lifestylestudio.info | jolande@lifestylestudio.info

KvK nummer : 244 65 698

BTW nummer : NL002031167B93

1. Begrippen
1.1 Lifestyle Studio Dordrecht is gevestigd te (3311BV ) Dordrecht op Buddingh’plein 30  geregistreerd inhet handelsregister onder nummer :
Kvk te Rotterdam: 244 65 698
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Lifestyle Studio Dordrecht gehanteerde algemene voorwaarden,
welke zijn gepubliceerd op de website van Lifestyle Studio Dordrecht www.lifestylestudio.info. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op: www.lifestylestudio.info/algemenevoorwaarden
1.3 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Lifestyle Studio Dordrecht georganiseerde Workshops, Trainingen en Retreats.
1.4 10 rittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.6.
1.5 Premium Membership: een door Lifestyle Studio Dordrecht uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te
betalen c.q. betaald, lidmaatschap/membership voor het volgen van Body, Mind & Soul Circles bij Lifestyle Studio Dordrecht.
1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen sessie bij Lifestyle Studio Dordrecht, anders dan op basis van een membership.

1.7 Privé Les: een privé yogales bij Lifestyle Studio Dordrecht, waarvoor de Student van te voren een afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel 3.8.
1.8 Retreat: een door Lifestyle Studio Dordrecht georganiseerd retreat.
1.9 Retreat Deelnemer: degene die een door Lifestyle Studio Dordrecht georganiseerd retreat volgt c.q. wenst te volgen.
1.10 Student: degene die (privé) sessie(s) of circles volgt c.q. wenst te volgen bij Lifestyle Studio Dordrecht
1.11 Website: de website van Lifestyle Studio Dordrecht: www.lifestylestudio.info
1.12 Workshop: een bij Lifestyle Studio Dordrecht te geven of gegeven workshop.

1.13 Training : een bij Lifestyle Studio Dordrecht te geven of gegeven training 


2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Memberships en, voor zover van toepassing, op de 10 rittenkaart, losse sesies,  de coaching sessies, de prive (personal training) lessen, de zwangerschapsyoga lessen, de lifestyle programma’s, de massages alsmede op alle Retreats en Workshops.
2.2 Door deelname aan een yogales van Lifestyle Studio Dordrecht, verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Lifestyle Studio Dordrecht kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Lifestyle Studio Dordrecht zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Membership, 10 rittenkaart en Losse Sessies
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Membership, een 10 Lessenkaart of een eenmalige losse sessie.  

3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat of Lifestyle Studio Dordrecht het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen via het online boekingssysteem Momoyoga, per bank overschrijving of het Inschrijfformulier ondertekend heeft ontvangen of het inschrijfformulier via internet heeft ontvangen.
3.3 Lifestyle Studio Dordrecht geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:
3.3 (a)Membership Premium  met min. looptijd van 6 maanden of Jaar lidmaatschap – Lifestyle programma’s – Coaching - Lichaamsbehandelingen
Lidmaatschap geeft recht op het aantal vermelde sessies of circles vermeld op het inschrijfformulier, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling via automatische incasso.
3.3. (b) De looptijd van een Lidmaatschap is min. 6  kalendermaanden. Na de initiële periode is dit lidmaatschap per maand opzegbaar met 1 maand opzegtermijn per 1e dag van de maand. Er is 1 vorm van Membership nl Premium Membership incl. het gebruik van een Online Community. . Op www.lifestylestudio.info/membership staan deze gepubliceerd .
3.3. (c) Opzeggen kan na de initiële periode eenvoudig met een e-mail naar jolande@lifestylestudio.info stop te zetten. 

3.4 Proefkaart (indien aangeboden)
3.4. (a) Proefkaart  geeft recht op het aantal vermelde lessen op de site, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe studenten.
 .
3.4 (b) De Proefkaart is 14 dagen geldig binnen de aangeboden periode, gepubliceerd op de site www.lifestylestudio.nl Niet genoten lessen kunnen niet worden gevolgd na de aangegeven periode.
3.5 10 Rittenkaart
Deze kaart geeft recht op 10 sessies nl. voor de Deep Relax Sessions en de Body, Mind & Soul Workout. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Rittenkaart. Er is geen restitutie mogelijk voor niet genoten lessen ook niet bij gemiste lessen wegens ziekte of blessures.
3.6 Losse Sessie
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Lifestyle Studio Dordrecht, anders dan op basis van een Lidmaatschap. Er is geen restitutie mogelijk na aankoop van de sessie. een losse sessie kun je alleen inboeken voor een Deep Relax Sessie, 
3.7 Prive les of massage therapie 
Een Prive les is een 1 op 1 les met de docent naar keuze die de Student kan boeken voor 60 minuten. De les of behandeling kan eenmalig of in een pakket van 5 of 10 lessen worden afgenomen. Annuleren kan via e-mail, sms of telefonisch. Annulering tot 12 uur voor aanvang is kostenloos. Bij annuleringen die later worden ontvangen, wordt de sessie doorberekend.

3.8 Coaching
Een coaching les is een 1 op 1 les die de Student kan boeken per sessie. De les kan eenmalig of in een pakket van 5 of 10 lessen worden afgenomen. . Annuleren kan via e- mail, sms of telefonisch. Annulering tot 12 uur voor aanvang is kostenloos. Bij annuleringen die later worden ontvangen, wordt de sessie doorberekend.

  

3.9 LIFESTYLE / COACHINGS PROGRAMMA'S

Een Lifestyle programma is een programma vanaf 3 maanden die de Student kan volgen. Deze programma’s kan in een pakket worden afgenomen. De inhoud van de diverse pakketten staan gepubliceerd op www.lifestylestudio.info

 

4. Betaling en Prijswijziging
4.1 Alle sessies, circles en andere genoemde diensten van Lifestyle Studio Dordrecht moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les of dienst betaald worden. Betaling kan worden gedaan via factuur, online betaling via Momoyoga of andere betalingslink, via automatische incasso.
4.2 De automatische incasso geschiedt rond de dag van afsluiten van het Membership. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er €10,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Lifestyle Studio Dordrecht behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende Student op te schorten tot de betaling is voldaan.
4.3 Lifestyle Studio Dordrecht behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website.

5. Reserveren voor sessies, circles, workshop of training
5.1 Voor de lessen bij Lifestyle Studio Dordrecht kan vooraf een online reservering worden gemaakt via het reserveringssysteem Momoyoga. Bij gebruik van een lidmaatschap, Lifestyle Programma, 10 Rittenkaart, een Summer Card kaart, kan een gereserveerde les online worden geannuleerd tot 12 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 12 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op de 10 Rittenkaart. 

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

 • Alle lessen kunnen tot 60 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.

 • Je kunt alleen online reserveren.

 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 12 uur voor aanvang van de les door in je account op het rode kruisje te klikken bij de betreffende les.

 •  

  6. Huisregels

  6.1 Alle Studenten dienen de huisregels van Lifestyle Studio Dordrecht in acht te nemen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Lifestyle Studio Dordrecht er geen last van hebben.

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Lifestyle Studio Dordrecht.

 • Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld.

 • Draag schone kleding tijdens de yoga lessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen.

 • Geen schoenen dragen in de  studio

 • Blijf ALTIJD thuis als je verkoudheids- of griepklachten hebt. Annuleer je les op tijd zodat je les credit niet verloren gaat

 • Lifestyle Studio Dordrecht stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens sessies in de studio. 

 • De Lifestyle Studio Dordrecht is toegankelijk 10 minuten voor aanvang van de les

 • De (lichamelijke) integriteit van Studenten dient altijd gerespecteerd te 
worden.

  Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Lifestyle Studio Dordrecht niet getolereerd.

  6.2 Lifestyle Studio Dordrecht behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Lifestyle Studio Dordrecht te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

7. Lesrooster

7.1 Het actuele geldende lesrooster staat in het reserveringssysteem Momoyoga.. Lifestyle Studio Dordrecht behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, social media (Facebook) en/of per e-mail.
7.2 Lifestyle Studio Dordrecht behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
7.3 Lifestyle Studio Dordrecht behoudt zich het recht voor om als er minder dan 3 deelnemers per les de les te annuleren met tijdige op de hoogte stelling van de deelnemers.
7.4 Lifestyle Studio Dordrecht is 46 weken per jaar open, ook in de Kerstvakantie. Tijdens de zomer vakantie is de studio 4 weken gesloten en in de kerstvakantie is de studio 2 weken gesloten Tijdens officiële feestdagen is de studio gesloten: nl Kerstavond, 1 & 2 Kerstdag, Oudjaarsavond, Nieuwjaarsdag, 1 & 2 Paasdag, 1 & 2 Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag.

8. Vroegtijdige beëindiging Lidmaatschap in geval van ziekte
8.1 Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Student het Lidmaatschap worden “bevroren”. Een verzoek hierom moet schriftelijk worden ingediend bij Lifestyle Studio Dordrecht en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email : jolande@lifestylestudio.info .

9. Aansprakelijkheid
9.1 Het volgen van Circles, Sessies, Workouts, Workshops, Trainingen of Retreats en het achter laten van spullen in de openbare ruimten van de studio geschiedt op eigen risico van de Student. Lifestyle Studio Dordrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van bovengenoemde activiteiten en het achter laten van spullen in de openbare ruimte bij Lifestyle Studio Dordrecht.
9.2 Lifestyle Studio Dordrecht werkt alleen met gecertificeerde docenten en trainers en zorgt altijd voor sessies van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een sessie. Door deelname aan een sessie bij Lifestyle Studio Dordrecht, aanvaardt de Student dit risico op een blessure. Lifestyle Studio Dordrecht biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de sessie of andere activiteit.

 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichaam.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

10. Persoonsgegevens
10.1 Lifestyle Studio Dordrecht verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Lifestyle Studio Dordrecht gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
10.2 Lifestyle Studio Dordrecht gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Lifesttyle Studio en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Lifestyle Studio Dordrecht, kan zich uitschrijven via de link die onderaan de mail vermeld wordt. De Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Yogaschool Noord gebruik kan worden gemaakt.
10.3 Lifestyle Studio geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Membership, een proefkaart,  een 10 Rittenkaart, dan wel het volgen van (privé) (yoga) les(sen), Lifestyle programma’s, Massagebehandelingen, Workshops, Trainingen of Retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Lifestyle Studio Dordrecht zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Dordrecht. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Dordrecht.

Disclaimer

De adviezen die worden verstrekt op het gebied van beweging, levensstijl, voeding en ontspanning die voorkomen tijdens het traject of erna, zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen.

Indien u een ziekte heeft, dient u dit te overleggen met uw medisch behandelaar. De adviezen zijn nimmer bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekten.

 

Indien u overweegt supplementen in te nemen, of indien u er aan denkt uw voedings-, bewegingsprogramma of levensstijl aan te passen naar aanleiding van de verstrekte adviezen, raadpleeg dan uw medisch zorg verstrekker (huisarts of specialist). Met name als u reeds een medische behandeling volgt.

 

Het volgen van een programma altijd op uw eigen verantwoording.

Privacy Statement

Ik  maak je er op attent dat de door jou verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en evt. telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van Lifestyle Studio Dordrecht 

 

 Je gegevens kunnen worden gebruikt om je op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Lifestyle Studio Dordrecht of haar dochterondernemingen. 

bottom of page